Doe mee!

Recycled Park is het project om de plastic vervuiling in de Nieuwe Maas op te vangen, vlak voordat het de Noordzee bereikt. Het opgevangen plastic wordt hergebruikt/recycled om een nieuwe waarde aan de rivier toe te kennen. Van het plastic worden drijvende bouwstenen gemaakt voor een nieuwe groenvoorziening; drijvend park.

Plastic afval vormt een structureel probleem in open wateren. Via rivieren komt een groot deel van het zwerfafval terecht in zeeën en oceanen, waar het onderdeel wordt van een wereldwijde vervuiling. De Nieuwe Maas is een belangrijke rivier, die vervuiling meeneemt vanuit het binnenland tot in de zee.


De ervaring en kennis die wij met Recycled Park Rotterdam opdoen gebruiken wij om een internationale aanpak van plastic drijfvuil te vinden.

Het voorstel is een initiatief van de Recycled Island Foundation in samenwerking met de Gemeente Rotterdam, Rijkswaterstaat en HEBO maritiemservice. Vanuit de gemeente Rotterdam is er de wens om meer groenvoorzieningen te realiseren. Drijvend groen kan daar een onderdeel van zijn in de vorm van een drijvend park of groene kade. Het plastic in de Nieuwe Maas is nog redelijk vers en daardoor goed te recyclen. Wat de beste wijze van recyclen is, hebben wij laten onderzoeken door de WUR. HEBO maritiemservice heeft veel ervaring met het verwijderen van plastic afval uit de Rotterdamse Haven. Deze kennis zetten we in bij het plaatsen van de Plasticvangers.


Inmiddels werken wij al aan diverse internationale projecten als opvolging van Recycled Park Rotterdam.Hiermee gaan wij voorkomen, dat plastic afval via de Nieuwe Maas in de Noordzee terecht komt.

Het plastic krijgt een nieuwe waarde als drijvend vermogen voor groen-voorzieningen. Drijvend groen is een meerwaarde voor de stad Rotterdam, maar zal ook een ecologische functie krijgen in de rivier. De bouwstenen zijn zo ontworpen, dat niet alleen aan de bovenkant nieuw leven kan ontstaan, maar ook aan de onderkant gaat zich nieuw leven in het water nestelen.


De Recycled Island Foundation heeft als doel de toestroom van plastic vervuiling naar al de zeeën en oceanen te stoppen. Dit doen wij met de plaatsing van Plasticvangers, recycling, bewustwording creatie en educatie.

WAT IS RECYCLEDPARK?


VOORSTELDOEL

Drijvend Park Plasticvanger Nieuws Video Doe mee Contact
Home

ENG / NL

Floating Park Littertrap

Foto: Plasticvanger

Foto: Recycled Park Rotterdam

Steun RIF in onze internationale aanpak van plastic drijfvuil

Gesteund door / in samenwerking met:

Recycled park is onderdeel van het programma Bestaand Rotterdams Gebied (BRG)

WHIM architecture © Colofon Support us!